Ook dealer van IGM worden? Klik hier

Garantiebepalingen en voorwaarden

Algemeen

Elk artikel van IGM TRADING BV wordt met grote zorg vervaardigd.
De eerste koper heeft 2 jaar garantie volgens Europese richtlijn 1999/44EG document 399L0044 op afwerking-, onderdeel- en materiaalfouten welke niet te wijten zijn aan natuurlijke slijtage of uitzonderlijk intensief gebruik.
(Reflecterende) Prints & decoratie hebben een beperkte garantie van 6 maanden na aankoop.

Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door IGM TRADING BV kosteloos hersteld.
Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van IGM TRADING BV  en de fabrikant.

De aankoop/factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Indien garantie van toepassing is zal, afhankelijk van o.a. de aard van de fout, ouderdom en  staat van het artikel, het worden gerepareerd, vervangen en/of met afschrijving retour worden genomen.

Garantie voorwaarden:

 • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
 • Indien een klacht gegrond is, beslist IGM TRADING BV of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd.
 • Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn. O.a. vochtige /vieze kleding, laarzen en handschoenen, etc. worden niet in behandeling genomen.
 • Een artikel dient compleet te worden aangeboden, bv. incl. membraan en thermovoering, laarzen of handschoen als paar.
 • Er dient voor elke aangeboden artikel afzonderlijk een garantieformulier ingevuld te worden, met vermelding van de omschrijving en aanduiding van de klacht.
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
  - beschadiging door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid
  - ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
  - normale slijtage
  - beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  - schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade)
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van IGM TRADING BV of de fabrikant zijn verricht
  - Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt